Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je jedním z nejmodernějších typů vytápění. S ním jste fakticky nezávislí na fosilních palivech a vytápíte účinně a ekologicky. Vše o tepelných čerpadlech najdete v našem komplexním rádci.

Tepelná čerpadla jsou momentálně nejpopulárnějším způsobem vytápění v nových stavbách. V těchto ekologických způsobech vytápění je jejich používání v nových stavbách dokonce běžnější než klasické plynové vytápění. Ale i v starších domech může být tato zdrojová technologie tepla velmi atraktivní. Prodeje tepelných čerpadel vzrostly v roce 2020 o 40 % ve srovnání s předchozím rokem.

Své všeobecné oblíbenosti tepelná čerpadla vděčí především své vysoké účinnosti, nízkým provozním nákladům a ohleduplnému vztahu k životnímu prostředí. Díky tepelným čerpadlům můžete snadno získávat volně dostupnou energii ze vzduchu, země nebo podzemních vod. A pokud spojíte tepelné čerpadlo s vlastním fotovoltaickým systémem, můžete dokonce provádět vytápění s téměř nulovými emisemi oxidu uhličitého.

Hlavní výhody tepelných čerpadel

Úspornost

Nízké náklady na vytápění

Tepelná čerpadla přeměňují elektrickou energii na teplotní energii v poměru, který přesahuje spotřebovanou elektrickou energii. Díky své vysoké účinnosti jsou náklady na vytápění skutečně minimální.

Atraktivní dotační programy

Stát poskytuje finanční podporu pro tepelná čerpadla kvůli jejich nízkým emisím.

Zhodnocení nemovitosti

Tepelné čerpadlo představuje jedno z nejnovějších a perspektivních řešení pro vytápění, což zajišťuje dlouhodobou hodnotu vaší nemovitosti.

Udržitelnost

Dbá na ekologickou udržitelnost

Tepelná čerpadla nepoužívají fosilní paliva, což znamená, že jsou velmi šetrná k životnímu prostředí. Tato zařízení využívají energii, která je volně dostupná v našem prostředí, a vytvářejí pouze nepřímé emise během provozu elektrického kompresoru. Pokud provozujete tepelné čerpadlo s elektrickou energií z obnovitelných zdrojů, jako je zelená elektřina, nebo pokud máte vlastní fotovoltaický systém, můžete vytápět s téměř nulovým dopadem na uhlíkovou stopu.

Minimální údržba a dlouhá životnost

Tepelná čerpadla vyžadují minimální údržbu v porovnání s jinými technologiemi vytápění. Díky své vysoké technické úrovní mají tepelná čerpadla také extrémně dlouhou životnost a jsou velmi odolná. Na rozdíl od jiných technologií využívajících obnovitelné zdroje, jako je fotovoltaika, nemusíte mít obavy z poklesu účinnosti.

Funkčnost

Vytápění a chlazení

Tepelné čerpadlo je skutečným multifunkčním zařízením. Mimo vytápění interiérů může také zajišťovat ohřev teplé vody a v letních měsících dokonce provádět chlazení vnitřního prostoru.

Obejdete se bez kominíka

Díky tepelnému čerpadlu eliminujete každoroční náklady na kominíka, protože tato vytápěcí technologie nepoužívá fosilní paliva a není tedy zapotřebí komín.

Existující stavby a novostavby

I když je tepelné čerpadlo původně navrženo pro nové stavby, lze ho také instalovat do stávajících domovů. Tím získáte možnost nahradit staré plynové nebo olejové vytápění ekologickým tepelným čerpadlem nebo je dokonce kombinovat pro efektivní vytápění.

Vyberte si z naší nabídky telepelných čerpadel WOLF

Prozkoumejte, které tepelné čerpadlo nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

WOLF

Společnost WOLF je dodavatelem vytápěcích a větracích systémů a vzduchotechniky. Zabývá se tématy jakoje udržitelnost, úspora energie a optimální vnitřní prostředí.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Princip, na němž tepelná čerpadla fungují, spočívá v efektivním využití dostupné energie z okolí. Různé zdroje tepla mohou být využívány, a typy tepelných čerpadel se odlišují podle zdroje tepla, který využívají:

  • Vzduch: tepelná čerpadla vzduch-voda
  • Země: geotermální tepelná čerpadla (solanka-voda)
  • Podzemní voda: tepelná čerpadla voda-voda

Ačkoli používají různé zdroje tepla, všechna tepelná čerpadla následují stejný cyklus, který umožňuje přeměnit teplo z okolního prostředí na teplo použitelné pro vytápění. Tento cyklus obvykle zahrnuje čtyři hlavní kroky.

Celý cyklus se skládá ze 4 kroků

Vypařování

Výparník využívá okolní teplo k odpařování kapalného chladiva v tepelném čerpadle. Chladivo je nyní v plynném skupenství.

Komprese

Elektricky poháněný kompresor stlačuje chladivo v plynném skupenství. Při stlačení se teplota chladiva zvýší na požadovanou úroveň. Tepelné čerpadlo při tomto postupu spotřebovává malé množství elektřiny.

Kondenzace

Chladivo nyní předává své teplo systému vytápění v budově. Po předání tepla se chladivo ochladí a zkondenzuje. Je opět v kapalném skupenství.

Expanze

Expanzní ventil v chladivu opět sníží tlak. Tím se chladivo dále ochlazuje a poté proudí zpět do výparníku. Cyklus začíná od začátku.

TOPNÝ SYSTÉM OD JEDNÉ FIRMY

Vytápění domu na klíč

Neztrácejte čas „dohadováním se“ s různými řemesly. Celou instalaci topného systému zvládneme sami.

ZKUŠENÍ "PROFÍCI"

Od roku 2004

Máme tak dostatek odborných zkušeností s mnoha projekty. Své řemeslo děláme od roku 2004.

SERVIS NA ZAVOLÁNÍ

Denně od 8 do 21 hodin

Volejte 736 171 245. Dovoláte se nám a ihned se domluvíme na servisu, který budete potřebovat.

Konzultujte s odborníky

Když se rozhodnete pro instalaci tepelného čerpadla, nechte to na opravdových profesionálech. Díky naší zkušenosti si ušetříte spoustu starostí a získáte precizně provedené vytápění – stejně jako mnoho dalších rodin, které s námi spolupracovaly před vámi.

MTF07AM
Přidáno do košíku: