Obchodní podmínky

Jak si objednat

Pomocí tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU” v našem eshopu.

Zboží je možno nezávazně prohlížet, dávat do košíku. Vždy při přidání zboží do košíku jste informováni o celkové ceně vybraného zboží a ceně dopravy. Pokud se rozhodnete zboží objednat, je třeba se rozhodnout, zda objednávku provedete jako registrovaný zákazník a získáte tak různé výhody a možnost slevy při dalším nákupu u nás, nebo zboží objednáte bez registrace. Pokud jste již registrováni, nezapomeňte se před podáním objednávky přihlásit, pokud nakupujete poprvé, doporučujeme se před odesláním objednávky zaregistrovat. Rozhodnete-li se vybrané zboží v košíku objednat, klikněte na odkaz „Pokladna” v horním menu nebo v košíku na tlačítko „Jít na pokladnu”. Ať už použijete kterýkoliv způsob ve Vašich údajích musí být uvedeno: jméno a adresa (případně sídlo firmy, IČO, DIČ, pokud nakupujete jako podnikatel) a Váš telefon, který vyžadujeme z důvodu kontaktu s našim řidičem, který s Vámi dohodne termín dodání, jenž Vám bude vyhovovat. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku” zboží ZÁVAZNĚ objednáte.

Přijetí objednávky a její potvrzení

Hned po odeslání objednávky obdržíte na email uvedený v objednávce oznámení o přijetí objednávky do našeho systému. Pokud se tak nestane,prosíme kontaktujte nás. O Vaší objednávce jsme také okamžitě informováni my, zkontrolujeme ji, ověříme dostupnost zboží v našem skladu a pokud zjistíme, že nic nebrání distribuci zboží, objednávku potvrdíme. V tom případě jste informováni opět emailem o potvrzení objednávky. V případě nějakého problému Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Způsob platby

Zboží je možné uhradit:

  • v hotovosti při předání objednaného zboží (dobírka)
  • převodem předem na náš bankovní účet (viz. /Kontakt)

Doprava

Více o způsobech dodání a cenách na stránce /Doprava-a-platba.

Převzetí zboží

U přebíraného zboží se prosím přesvědčte, zda odpovídá objednanému modelu a není mechanicky poškozeno, zvýšenou pozornost věnujte prosklení! V opačném případě zásilku nepřebírejte a kontaktujte nás. Na pozdější reklamace nebude brán ohled. Řidiči svým podpisem stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Jelikož disponujeme vlastní dopravou,neostýchejte se řidiče pozdržet a zboží si v klidu prohlédnout, zajisté Vám vyjde vstříc.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu Akrby.cz. Více o ochraně osobních údajů na /ochrana-osobnich-udaju.

Odstoupení od smlouvy

14-ti denní záruka vrácení peněz.

Aby pro vás bylo nakupování v našem eshopu opravdu bez rizika, řídíme se zákonem 367/2000 Sb. a poskytujeme 14-denní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti.

Podmínky vrácení peněz

Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu, přiložit k zásilce daňový doklad zaslaný společně se zbožím, popř. jeho kopii. Jakmile bude zboží vráceno a zkontrolováno, částka odpovídající prodejní ceně zboží Vám bude zaslána zpět na Vámi uvedený účet, popřípadě proplacena složenkou do 30-ti dnů od data odstoupení od smlouvy. V případě nákupu na IČ se vše podřizuje obchodnímu zákoníku, kde není možné zboží vrátit do 14 dnů.

Náklady spojené s dopravou zboží se nevrací.

ADR:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena a zákazník toto neakceptuje

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).

Reklamace

Postup při reklamaci zboží:

Kupující je v případě reklamace povinen o tom písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. V takovém oznámení prosím co nejpodrobněji popište důvod reklamace. My vás pak do tří pracovních dnů budeme informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony, zejména pak Zákonem na ochranu spotřebitele. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li v on-line katalogu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 2 roky. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Zboží, u kterého je výrobcem vyžadována odborná instalace proškolenou osobou nebo firmou, je kupující povinnen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami (úder blesku nebo jiný atmosferický výboj, oheň, voda) nebo působením jiných nestandardních jevů (např. přepětí v rozvodné nebo telefonní síti). Záruku nelze uplatnit na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající může odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem (přepisování apod.)

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady. K reklamovanému zboží je nutno přiložit záruční list, kopii dokladu o nákupu (faktura) a podrobný popis závady. Nevyskytuje-li se závada trvale, je nutno jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje.

Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní, tj. včetně všech manuálů, příslušenství apod. Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech nutných dokladů. Prodávající se zavazuje odstranit vadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho výměnou, opravou nebo vrácením zaplacené kupní ceny. O způsobu řešení reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

Provozovatelem internetového obchodu www.akrby.cz je Libor Nečas se sídlem Akátová 99/3, 500 09 Hradec Králové - Malšova Lhota, Česká republika, IČ: 73660604, zapsán v Živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2. Magistrát města Hradce Králové.,dále jen „Prodávající“. Zákazníkem internetového obchodu www.akrby.cz je kupující, dále jen „Kupující“. Platná právní úprava rozlišuje Kupujícího, který je zároveň i spotřebitelem a Kupujícího, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je dle § 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem není osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů. Právní vztahy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanským zákoníkem, v platném znění, dále jen „NOZ“. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

ZAVOLEJTE

Pokud Vám něco nebude jasné, zavolejte nám na telefonní číslo ​736 171 245 nebo napište na e-mail info@akrby.cz, případně využijte připraveného kontaktního formuláře.

Telefonicky na čísle ​736 171 245, náš pracovník s Vámi dohodne veškeré podrobnosti, termín dodání a obratem Vám zašle návrh objednávky.

PROČ SI VYBRAT NÁS

TOPNÝ SYSTÉM OD JEDNÉ FIRMY

Vytápění domu na klíč

Neztrácejte čas „dohadováním se“ s různými řemesly. Celou instalaci topného systému zvládneme sami.

ZKUŠENÍ "PROFÍCI"

Od roku 2004

Máme tak dostatek odborných zkušeností s mnoha projekty. Své řemeslo děláme od roku 2004.

SERVIS NA ZAVOLÁNÍ

Denně od 8 do 21 hodin

Volejte 736 171 245. Dovoláte se nám a ihned se domluvíme na servisu, který budete potřebovat.